Představení projektu Dětské srdce

Problematiku vrozených srdečních vad jsem si vybrala z jednoduchého důvodu, sama jsem se s jednou narodila. Právě proto mě zajímalo, jaký vliv může mít srdeční vada na život dítěte.

Cílem projektu Dětské srdce je zmapovat jak srdeční vady mění život dítěti a jeho okolí, tedy shromáždit zkušenosti z běžného života, přímo od Vás rodičů pro Vás rodiče. Začala jsem s malou skupinkou rodičů, kteří mi odpovídali na mé otázky. Otázky jsem tvořila na základě jak vlastních zkušeností, tak i na základě toho co samotné rodiče zajímalo. Když jsem vyhodnotila výsledky, byla jsem překvapená. Už na základě této pilotní skupiny se objevily velmi zajímavé výsledky.

Ze strany rodičů je zájem o zveřejnění informací, ale tyto informace jsou získané od velmi malého počtu lidí. Aby informace byly zcela relevantní, potřebuji mnohem větší počet odpovědí.

Proto Vás poprosím o vyplnění dotazníku.

Děkuji, Anežka Kopecká.
P.S. Výsledek práce bude zveřejněn na těchto webových stránkách.


O mně:

Jmenuji se Anežka Kopecká a již šest let jsem studentkou Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli. V letošním roce jsem se přihlásila do soutěže pro mladé vědce – Festival vědy a techniky pro děti a mládež a postoupila jsem do národního finále.

Ocenění:

Národní finále XVII. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže 2010
Diplom za 10. místo
Čestné uznání NF Český mozek

Ke stažení:

Leták pro kardiocentra (PDF)